CONCAVO


CONCAVO is een werkgroep ingesteld door CAN voor de uitwisseling van ervaringen en materiaal betreffende het gebruik van computeralgebra in het onderwijs. Er drie niet strikt gescheiden werkterreinen: het universitair onderwijs, het hoger beroeps onderwijs en het vwo. Op ieder van deze terreinen zijn er, met wisselende intensiviteit, activiteiten. Nadere informatie over de activiteiten van CONCAVO zijn te verkrijgen bij het Expertisecentrum CAN.


Overzicht activiteiten


Op- of aanmerkingen per e-post naar webmaster@can.nl

Go to:
CAN
CAIN Home page

webmaster@can.nl
Last Update: February 19, 1996