next up previous contents
Next: Voorlopig Programma Up: CAN News Previous: CAN News

The CAN Foundation

The CAN Foundation is pleased to announce their Open Day in which you will be informed about current affairs in computer algebra. Please write down the date of June 1, 1995 in your agenda, or even better, send or fax the registration form at the end of this newsletter.

In en Uit de Zwarte DoosOpen Dag, 1 juni 1995

Expertisecentrum CAN en RIACA

De open dag heeft als thema twee manieren waarop computeralgebra gebruikt kan worden:

In het bedrijfsleven, onderzoek en in het onderwijs zijn beide aspecten van dit thema aan de orde. Prof. B. Caviness van de Universiteit van Delaware (USA) zal in de openingsvoordracht hier mede op ingaan.

In het bedrijfsleven wordt computeralgebra herkend als gereedschap waarmee snel een probleem geëxploreerd kan worden en wat bij toepassingen met een grote wiskundige component met succes ingezet kan worden. Voorbeelden daarvan worden in de ochtendsessie getoond.

De onderzoeksprojecten van RIACA zijn gericht op de ontwikkeling van computeralgebra als rekenmoter zoals in het project ``Optica'', maar ook op ook de interactie tussen gebruiker en programmatuur. Hierop is het onderzoeksthema ``Human Interfaces for Symbolic Computation'' gericht.

De rol van computeralgebra in het onderwijs neemt sterk toe, niet alleen in het wiskundeonderwijs, maar ook overal in technische vakken waar er gerekend wordt. De slotvoordracht van prof. G. Nieuwland van de Vrije Universiteit Amsterdam is aan deze rol gewijd. Eerder in de middag wordt ingegaan op nieuw op computeralgebra gebaseerd lesmateriaal.

Andre Heck
Sun Apr 23 10:32:10 MDT 1995