next up previous contents
Next: Programma Up: CAN News Previous: Voorlopig Programma

The CAN Expertise Center

The Computer Algebra Netherlands Expertise Center is pleased to announce the Workshop Mathematica en Economie -- Onderwijs & Toepassingen. Please write down the date of May 12, 1995 in your agenda, or even better, send or fax the registration form at the end of this newsletter.

Workshop Mathematica en EconomieOnderwijs & Toepassingen

Vrijdag 16 juni 1995, 14:00 - 16:00 uur,
CAN, Kruislaan 419, Amsterdam

Het thema van deze workshop is toepasbaarheid van Mathematica in economie-onderwijs en praktijk. Een algemene lezing over het computeralgebra-systeem Mathematica en drie korte presentaties over gebruik hiervan in economie zijn bedoeld om een beeld te schetsen van de mogelijkheden van deze combinatie. Kosten van deelname zijn Hfl. 75,- (incl. BTW).

Andre Heck
Sun Apr 23 10:32:10 MDT 1995