next up previous contents
Next: Computeralgebra in het Up: Verslag Workshop ``Computer Previous: Inleiding

Ontwikkelingen in Computeralgebra

Heck (CAN) haakte in zijn voordracht direct op in op de openingswoorden van Zandbergen door een, ruimschoots met zeer concrete voorbeelden gelardeerd, overzicht te geven van de verschillende richtingen waarin zich het gebruik van CA in het onderwijs en in de praktijk ontwikkelt.

 1. Informatiebronnen

  Internet-faciliteiten maken het mogelijk voor iedereen gemakkelijk toegankelijke databanken op te bouwen waarin vele toepassingen van CA op praktijkproblemen (``case studies''), educatieve en wetenschappelijke toepassingen zijn opgeslagen. Het CAIN (Computer Algebra Information Network) is daarvan een voorbeeld. Inmiddels is naar aanleiding van deze workshop al een aantal voorbeelden van het gebruik van computeralgebra in het onderwijs hierin opgenomen: zie in de homepage van het CAIN ( http://www.can.nl/) de entry bij CONCAVO.

 2. gespecialiseerde programma's

  CA zal steeds vaker worden gekoppeld aan andere programma's, bijvoorbeeld in de vorm van voor specifiek gebruik bedoelde user interfaces. Hierin zal het gebruikte wiskundige model voor de gebruiker in het algemeen niet zichtbaar hoeven te zijn. De ontwikkelingen van de algemene CA-pakketten zijn zodanig dat het tot stand brengen van dergelijke koppelingen (programmeertechnisch althans) steeds eenvoudiger wordt.

  Cohen (CAN/RIACA) ging in zijn voordracht dieper in op de functies die een dergelijke interface kan vervullen, de eisen die er aan moeten worden gesteld en de wijze waarop het tot stand gebracht kan worden. Hij deed dit aan de hand van een tweetal opdrachten die door het Expertisecentrum zijn uitgevoerd. Het ging daarbij in beide gevallen om het ontwikkelen van hulpmiddelen bij het vertalen van resultaten van industriële research in concreet ontwerp van te fabriceren artikelen.

  Het ene geval betreft filters voor luidsprekers en het andere een nok voor een garnalenpelmachine. Het resultaat is een dedicated tool. Voor de luidsprekerfilters is dit een ``tekenbord voor elektrische circuits'' waar onzichtbaar voor de gebruiker Mathematica en FORMS worden gebruikt om overdrachtsfunties te berekenen en ingewikkelde schema's te vereenvoudigen. Voor de garnalenpelmachine is een programma gemaakt dat, gebruik makend van Maple, uit de beschrijving van de nok de data berekent die rechtstreeks kunnen dienen als invoer voor de freesmachine om de bijbehorende contranok te fabriceren.

  In beide voorbeelden is het computeralgebra-programma dus gebruikt als gereedschap door de wiskundige als ontwerper van een op een specifiek doel toegespitst programma.

 3. Computer ondersteund onderwijs

  Het derde soort ontwikkelingen die door Heck werden genoemd heeft te maken met de mogelijkheden die CA biedt voor Computer Ondersteund Onderwijs. Het pakket Transmath van het engelse CTI (Computers in Teaching Initiative) is daarvan een voorbeeld. Dit is een interactief lesprogramma, bedoeld voor individueel gebruik door studenten met een achterstand in wiskunde-voorkennis. De gebruiker volgt zijn eigen route door het materiaal via keuzen in menu's, antwoorden op open vragen, (gedeeltelijke) uitwerkingen van vraagstukken, en zo voort. Nieuw is dat het programma bij de evaluatie van door de gebruiker gegeven antwoorden gebruik maakt van de faciliteiten van het pakket Mathematica.

  Elektronische leerboeken in de vorm van hypertext is een iets andere vorm van dit principe. Van Gils (UT) gaf een informele demonstratie van een prototype van zo'n interactief leerboek, waarbij moeiteloos geschakeld kan worden tussen stukken tekst uit verschillende leerboeken en ``levende'' Maple- worksheets. Men kan zo'n hypertext dan net zo goed opvatten als CA-werkbladen met zeer geavanceerde hulp-faciliteiten als als een leerboek met door een (symbolisch) rekenprogramma ondersteunde oefenfaciliteiten.

 4. Hulpmiddel bij presentaties

  CA is een hulpmiddel bij het voorbereiden van presentaties. Als voorbeeld presenteerde Heck de resultaten van een opdracht over het modelleren van dwarsliggers voor spoorstaven en van wisseltongen die door CAN voor de NS is uitgevoerd. Overigens viel het op dat bij een aantal presentaties tijdens de workshop inplaats van overhead-transparanten al Maple worksheets of Mathematica notebooks werden gebruikt.next up previous contents
Next: Computeralgebra in het Up: Verslag Workshop ``Computer Previous: InleidingAndre Heck
Sun Apr 23 10:32:10 MDT 1995