next up previous contents
Next: Discussie Up: Verslag Workshop ``Computer Previous: Programmeren met en

Toepassingen van computeralgebra in de praktijk

Naast de al genoemde voordracht van Cohen zijn er twee inleidingen gehouden door personen die in de industrie werkzaam zijn.

Saes (Océ Nederland) deelt het type problemen waar hij mee te maken krijgt in zijn ondersteunende functie voor de groepen ``Research'', ``Development'' en ``Engineering'' als volgt in:

In alle gevallen is computeralgebra een bruikbaar hulpmiddel, met als grote voordelen dat resultaten snel te visualiseren zijn en dat de overgang van een analytische naar een numerieke aanpak gemakkelijk te maken is. Er werden twee voorbeelden behandeld die beide uitmonden in het oplossen van twee, uiteraard niet lineaire, vergelijkingen met twee onbekenden.

Knaap (Shell Research Amsterdam) zit in een vergelijkbare positie. Ook zij behandelde twee voorbeelden uit de mathematische fysica. In beide gevallen ging het om het modelleren van stromingen met het doel het ontstaan van verstopping te voorkomen. Het ene probleen betrof de stroming van poeder uit een trechter en het andere de stroming van een gas-vloeistofmengsel door een buis.Andre Heck
Sun Apr 23 10:32:10 MDT 1995