next up previous contents
Next: CONCAVO Materiaal in Up: Verslag Workshop ``Computer Previous: Toepassingen van computeralgebra

Discussie

Onder leiding van Twilt (UT) is door de deelnemers uitvoerig gediscussieerd aan de hand van een groot aantal ``stellingen'' en andere boude uitspraken die door diverse inleiders en een enkele ``toehoorder'' zijn ingediend. Uiteindelijk bleken de meeste stellingen in drie hoofdthema's onder te brengen.

Het eerste thema is in grote trekken te beschrijven als de spanning tussen wiskundig inzicht en rekenvaardigheid, en, uiteraard de invloed die CA op dit spanningsveld heeft. Door wiskundigen wordt ``wiskundig inzicht'' al snel --- en zeker waar het onderwijs aan niet-wiskundigen betreft: lichtvaardig --- geïdentificeerd met ``het kunnen leveren van bewijzen''. Memorabele uitspraken in dit verband:

Het tweede discussiethema is de vraag in hoeverre CA geïntegreerd moet worden met het normale theorieonderwijs, dan wel zoveel mogelijk als aparte cursus gegeven dient te worden. Uitspraken:

Het laatste thema: Zal door de invoering van CA het service-onderwijs in de wiskunde als afzonderlijk vak verdwijnen?

Adri van der Meer
Dept. Applied Mathematics
University of Twente       Phone  +31 (53) 893427
P.O. Box 217           Fax   +31 (53) 356695
7500 AE Enschede         E-mail: A.W.J.vanderMeer@math.utwente.nlnext up previous contents
Next: CONCAVO Materiaal in Up: Verslag Workshop ``Computer Previous: Toepassingen van computeralgebraAndre Heck
Sun Apr 23 10:32:10 MDT 1995