next up previous contents
Next: New Software Up: The CAN Expertise Previous: The CAN Expertise

Programma

 
14:00 		 Opening

14:05 L. van Gastel (CAN),

Algemene eigenschappen van Mathematica

14:35 H. de Graaff (Rijksuniv. Limburg)

Economic and financial modelling with Mathematica (boekbespreking)

14:55 Pauze

15:10 Y. Hiemstra & W. Tip (Vrije Univ. Amsterdam)

Neurale netwerken met toepassing in portfolio management

15:30 Th. Cool (Consultancy & Econometrics)

Fraudebestrijding met Mathematica

15:50 Pauze

16.00 Algemene discussie o.l.v. Th. Cool,

met aandacht voor het internationale netwerk van gebruikers

16:30 Borrel

Inlichtingen: André Heck, Expertisecentrum CAN, heck@can.nl, 020 5608430.Andre Heck
Sun Apr 23 10:32:10 MDT 1995